Szkolenia i kursy języka migowego

wersja dla Głuchych

Oferujemy kursy języka migowego na 3 poziomach:szkoleniaikursy

  • Elementarny (60h)
  • Doskonalący (60h)
  • Zaawansowany (60h)

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i tłumacze języka migowego. Na zajęciach uczymy komunikacji. W ramach zajęć zapewniamy konwersacje z osobami niesłyszącymi. W wyniku nauczania słuchacze opanują około 500 znaków pojęciowych (na każdym poziomie) języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami Systemu Językowo-Migowego (SJM). Dzięki współpracy z osobami niesłyszącymi poznają także elementy Polskiego Języka Migowego (PJM). Kursy prowadzimy w trybach zgodnych z oczekiwaniem grupy; zajęcia w ciągu tygodnia lub weekendowe. Organizujemy także kursy wyjazdowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Patronat nad naszymi kursami objęło Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST (www.gest.jmigowy.eu)

 

Aktualne kursy w Lublinie:

Szczegóły oferty:

jezyk_migowy_harmonogram_jesień_2014

Oferta_kursów_języka_migowego_LIKEJON – 2014

 

CENA KURSU: 800 zł/1 poziom

Cena obejmuje:

  • odpowiednio dobrany, dostosowany do poziomu nauki podręcznik i materiał wizualny, płyta DVD,
  • koszty egzaminu,
  • wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie,
  • wydanie Certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje komunikacyjne,
  • inne koszty związane z organizacją kursu.

Proponujemy zniżki; dla osób niesłyszących, słabosłyszących, zaimplantowanych i zaaparatowanych, posiadających w bliskim pokrewieństwie osoby niesłyszące, na rencie i emeryturze – niepracujących, uczących się (uczniów i studentów) – niepracujących, bezrobotnych, dla grupy min. 3 osobowej.
Kurs języka migowego może być dofinansowany do 90% przez PFRON (www.pfron.pl).

 

Materiały uzupełniające dla kursantów:

Daktylografia – alfabet palcowy (PJM)
zobacz film

Daktylografia – znaki liczebników głównych (SJM)
zobacz film

Daktylografia – znaki liczebników głównych (SJM) ćwiczenie
zobacz film

Comments are closed.