wersja dla Głuchych

Oferujemy kursy języka migowego na 3 poziomach:szkoleniaikursy

  • Elementarny (60h)
  • Doskonalący (60h)
  • Zaawansowany (60h)

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i tłumacze języka migowego. Zajęcia prowadzą również Głusi lektorzy. Na zajęciach uczymy komunikacji. W ramach zajęć zapewniamy konwersacje z osobami niesłyszącymi. W wyniku nauczania słuchacze uczą się komunikacji w  Polskim Języku Migowym (PJM). Kursy prowadzimy w trybach zgodnych z oczekiwaniem grupy; zajęcia w ciągu tygodnia lub weekendowe. Organizujemy także kursy wyjazdowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Szczegóły oferty:

OFERTA KURSU POZIOM PODSTAWOWY A1

CENA KURSU: 750 zł/1 poziom

Cena obejmuje:

  • odpowiednio dobrany, dostosowany do poziomu nauki zeszyt ćwiczeń i materiał wizualny,
  • koszty egzaminu,
  • wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie,
  • inne koszty związane z organizacją kursu.

Kurs języka migowego może być dofinansowany do 90% przez PFRON (www.pfron.pl).

 

Materiały uzupełniające dla kursantów:

Daktylografia – alfabet palcowy (PJM)
zobacz film